Avustusten anominen

Avustusten anominen

Lähetä oheinen lomake huolellisesti täytettynä kouluyhdistyksen sähköpostiosoitteeseen (kouluyhdistys@gmail.com) hyvissä ajoin. Huomaa, että Kouluyhdistys toimii vapaaehtoistoimin ja kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Avustuksia ei myönnetä taannehtivasti. Kirjoita anomukseen selkeästi yhteystiedot, mihin tarkoitukseen avustusta anotaan ja milloin avustusta tarvitaan. Kouluyhdistys käsittelee jokaisen anomuksen erikseen kokouksissaan.

Avustusten myöntämisperusteet

Avustusten myöntämisessä pääkriteereinä pidetään, että avustus kohdistuu mahdollisimman laajasti kouluasteen tai ainakin luokkatason koko oppilasjoukkoon sekä että avustuksilla tuetaan koulujen toimintaa ja oppimistavoitteiden saavuttamista kannustavasti ja tasapuolisesti. Avustussummat vaihtelevat kulloinkin kouluyhdistyksen käytössä olevien varojen mukaan.

Kouluilta saadun palautteen mukaan yhdistyksen nykymuotoista, hyvin laajapohjaista tukea kouluille pidetään erittäin positiivisena ja opettajakunta kokee sen usein myös vanhempien arvostuksena omaa työtään kohtaan.