Stipendit ja avustukset

Kouluyhdistys tukee kaikenikäisten oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa, leirikouluja, opintoretkiä sekä kansainvälisiä vaihto-ohjelmia ala-asteelta lukioon. Kouluyhdistys on myös Kauniaisten suomenkielisten koulujen huomattavin stipendien jakaja ja vuosittain jaettavien stipendien kokonaismäärä on noin 4.000 euroa. Koulujen opettajat päättävät myöntämisperusteet ja saajat keväisin ja stipendit jaetaan todistustenjaon yhteydessä.