Kauniaisten kouluyhdistys auttaa sinunkin lastasi

Kauniaisten kouluyhdistys ry on Kauniaisissa toimivien suomenkielisten peruskoulujen (ala- ja yläkoulu) sekä lukion yhteinen kouluyhdistys, joka on toiminut 60 vuoden ajan yhdyssiteenä kodin ja koulun välillä. 

Kauniaisten kouluyhdistyksen tärkeimmät tehtävät

Kauniaisten Kouluyhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää kotien ja koulujen välistä yhteistyötä tuoden etenkin lasten ja perheiden näkökulmaa esille, ja edistäen viestin välittymistä kotien ja koulujen välillä. Kouluyhdistys pyrkii myös ideoimaan uutta, osallistumaan, herättämään keskustelua ja vaikuttamaan siihen, että yhteistyö olisi sujuvaa.

Stipendit ja avustukset

Kouluyhdistyksen merkittävänä tehtävänä on jakaa stipendejä sekä avustuksia leirikoulujen tai opintoretkien mahdollistamiseksi, koulunkäynnin ja opiskelun mielekkyyden tukemiseksi ja kannustimeksi, sekä koululaisten yhteishengen edistämiseksi. Avustusten myöntämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota tasapuolisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, avustuskohteiden sisällölliseen antiin oppilaiden näkökulmasta sekä otetaan huomioon yksilölliset inhimilliset tekijät.

Kouluyhdistyksen toiminta lukuvuoden aikana

Lukuvuoden aikana kouluyhdistys tekee jatkuvaa yhteistyötä koulujen rehtoreiden, opettajien ja oppilaskuntien kanssa. Kouluyhdistyksen edustajat osallistuvat tulevien 1. ja 7. luokkalaisten vanhempainiltoihin sekä Mäntymäen koulun yhteiseen vanhempainiltaan. Muita näkyviä tapahtumia ovat perinteiset joulumyyjäiset, itsenäisyyspäivän tanssiaiset kaikille Kauniaisten 4. luokille yhteistyössä ruotsinkielisen koulun vanhempainyhdistyksen Hem och Skolanin kanssa, ja tammikuussa on vuorossa perinteiset hyväntekeväisyystanssiaiset 5. luokkien vanhempien organisoimana.

Ajankohtaiset teemat

Kouluyhdistys pyrkii aktiivisesti nostamaan esille ajankohtaisia tai muutoin tärkeäksi katsomiaan teemoja. Kouluyhdistys pyrkii vaikuttamaan myös järjestämällä itse tavoitteidensa saavuttamisen kannalta merkityksellisiä tapahtumia sekä osallistumalla erilaisiin Kauniaisissa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin niillä resursseilla, jotka yhdistyksen hallituksella on.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Kouluyhdistys pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan ja löytämään uusia yhteistyön muotoja, pääasiallisesti Kauniaisten sisällä, mutta tarvittaessa ja tavoitteiden tukemiseksi myös Kauniaisten ulkopuolelle. Kouluyhdistys jatkaa yhteistyötä Granhultin koulun vanhempainyhdistyksen, Hem och Skola, kanssa.

Tue toimintaamme

Kouluyhdistys toimii täysin vapaaehtoistoimin, joten tukesi käytetään lyhentämättömänä suoraan koululaisten hyväksi. Vuosimaksun 10€/oppilas voit maksaa kouluyhdistyksen tilille FI76 1544 3000 0236 68. Vaihtoehtoisesti voit maksaa muun hyväksi katsomasi tukisumman. KIITOS!

Kouluyhdistys ei pysty toimimaan ilman vapaaehtoisia, jotka muodostavat kouluyhdistyksen hallituksen. Tämän lisäksi vuosittaiset hyväntekeväisyystanssiaiset mahdollistavat sen, että pystymme jakamaan koululaisille stipendejä.