Kauniaisten kouluyhdistys ry on Kauniaisissa toimivien suomenkielisten peruskoulujen (ala- ja yläkoulu) sekä lukion yhteinen kouluyhdistys, joka on toiminut jo yli 40 vuoden ajan yhdyssiteenä kodin ja koulun välillä. Yhdistyksen jäseniä ovat automaattisesti kaikki edellä mainittujen koulujen oppilaiden vanhemmat.

Kauniaisten Kouluyhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää kotien ja koulujen välistä yhteistyötä tuoden etenkin lasten ja perheiden näkökulmaa esille, ja edistäen viestin välittymistä kotien ja koulujen välillä. Kouluyhdistys pyrkii myös ideoimaan uutta, osallistumaan, herättämään keskustelua ja vaikuttamaan siihen, että yhteistyö olisi sujuvaa.

Ajankohtaiset teemat

Kouluyhdistys pyrkii aktiivisesti nostamaan esille ajankohtaisia tai muutoin tärkeäksi katsomiaan teemoja. Kouluyhdistys pyrkii vaikuttamaan myös järjestämällä itse tavoitteidensa saavuttamisen kannalta merkityksellisiä tapahtumia sekä osallistumalla erilaisiin Kauniaisissa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin niillä resursseilla, jotka yhdistyksen hallituksella on.

Stipendit ja avustukset

Kouluyhdistyksen merkittävänä tehtävänä on jakaa stipendejä sekä avustuksia leirikoulujen tai opintoretkien mahdollistamiseksi, koulunkäynnin ja opiskelun mielekkyyden tukemiseksi ja kannustimeksi, sekä koululaisten yhteishengen edistämiseksi. Avustusten myöntämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota tasapuolisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, avustuskohteiden sisällölliseen antiin oppilaiden näkökulmasta sekä otetaan huomioon yksilölliset inhimilliset tekijät.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Kouluyhdistys pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan ja löytämään uusia yhteistyön muotoja, pääasiallisesti Kauniaisten sisällä, mutta tarvittaessa ja tavoitteiden tukemiseksi myös Kauniaisten ulkopuolelle. Kouluyhdistys jatkaa yhteistyötä Granhultin koulun vanhempainyhdistyksen, Hem och Skola, kanssa.

Kerhotarjonta koululaisille

Olemme koonneet yhteen koulun toiminta-ajan ulkopuolista koululaisille suunnattua Kauniaisissa olevaa kerhotarjontaa. 1. ja 2. luokkalaiset voivat osallistua Mäntymäen koululla järjestettävään ohjattuun iltapäiväkerhotoimintaan. Tämän lisäksi on olemassa laaja valikoima muita kerhoja iltapäiville. Huomaa, että tarjonta voi muuttua lukuvuosittain.

Kouluyhdistyksen toiminta lukuvuoden aikana

Lukuvuoden aikana kouluyhdistys tekee jatkuvaa yhteistyötä koulujen rehtoreiden, opettajien ja oppilaskuntien kanssa. Kouluyhdistyksen edustajat osallistuvat tulevien 1. ja 7. luokkalaisten vanhempainiltoihin sekä Mäntymäen koulun yhteiseen vanhempainiltaan.  Suojatiepäivystys toteutetaan ensimmäisenä elokuun koulupäivänä yhteistyössä MLL:n kanssa. Muita näkyviä tapahtumia ovat perinteiset joulumyyjäiset, itsenäisyyspäivän tanssiaiset kaikille Kauniaisten 4. luokille yhteistyössä ruotsinkielisen koulun vanhempainyhdistyksen Hem och Skolanin kanssa, ja tammikuussa on vuorossa perinteiset hyväntekeväisyystanssiaiset 5. luokkien vanhempien organisoimana.